In 4 stappen naar een prachtig ontwerp

Houdt u van kwaliteit, transparantie en heldere afspraken? Bij Griffioen Architecten weet u altijd exact welke werkzaamheden wij voor u verrichten en wat daarvan de kosten zijn. Wij delen projecten standaard op in onderdelen. U kunt zowel het gehele ontwerptraject als bepaalde onderdelen door ons laten verzorgen.

1. Kennismaken: de klik is belangrijk

Iedere opdracht, groot of klein, zien wij als een unieke vraag. Daarom hechten wij veel waarde aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we uw wensen in kaart brengen en elkaar leren kennen. Een goede klik is voor ons de belangrijkste basis voor een succesvolle samenwerking.

2. Schetsontwerp en offerte

Als die wederzijdse klik er is en het programma van wensen in kaart is gebracht stellen wij een offerte op voor het traject tot de aanvraag omgevingsvergunning. Als u die heeft goedgekeurd maakt Griffioen Architecten een eerste schetsontwerp.
Deze handmatige schetsen zijn de neerslag van een aantal ideeën en oplossingen. Ook gaan we na wat de randvoorwaarden van het bestemmingsplan zijn. Beide vormen het uitgangspunt om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Daarin worden ook de contouren van het beschikbare budget vastgesteld.

3. Ontwerpfase

Op basis van het schetsontwerp en de opmerkingen uit de besprekingen worden de schetsen omgezet in bouwkundige ontwerptekeningen. Afhankelijk van de complexiteit wordt deze fase soms nog opgedeeld in een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO).

Het ontwerp bevat alle plattegronden, gevels en doorsneden. Daarnaast worden materialen, constructies en maten vastgelegd. Het is daarbij noodzakelijk ook de eerste gesprekken met de constructeur te voeren. Naast de ruimtelijke, bouwkundige en constructieve kant worden in deze fase ook de financiële kaders getoetst.

4. Aanvraag omgevingsvergunning

Als het (definitief) ontwerp met bijbehorend budget is goedgekeurd wordt het plan verder uitgewerkt tot en met de belangrijkste details. Vervolgens worden de zogenaamde technische bladen en de berekeningen voor daglichttoetreding en ventilatie gemaakt en worden de formulieren voor de aanvraag omgevingsvergunning in concept gereed gemaakt.

Na de laatste toets door de opdrachtgever wordt het plan digitaal ingediend bij de betreffende gemeente.