Landelijk actief op alle schaalniveau´s

Onder aanvoering van oprichter Jan Griffioen is Griffioen Architecten sinds 1977 in heel Nederland actief op alle schaalniveau’s. Als opdrachtgever profiteert u van onze ruime ervaring met uiteenlopende programma’s van eisen, opdrachtgevers en situaties.

Het gaat om het gebruik én de gebruiker

Bij de ontwikkeling van een plan stellen wij altijd de gebruiker én het gebruik centraal. De interactie tussen opdrachtgever, gebruiker en architect zorgt voor de inspiratie en het avontuurlijke en leidt altijd tot de gewenste creativiteit. Dat levert iedere keer weer onverwachte en verrassende gezichtspunten, ruimtelijke ideeën en uitwerkingen op.

Respect voor de omgeving

Kenmerkend voor onze ontwerpen is dat ze op een bepaalde manier altijd passen in hun omgeving. Ook wanneer er naar een contrast met die omgeving gezocht wordt, zorgen we ervoor dat het ontwerp zich op een vanzelfsprekende manier voegt naar die omgeving. Zodat er een dialoog aangegaan wordt en er als het ware een nieuwe harmonie ontstaat.

Wij bouwen namelijk niet voor onszelf en ook niet alleen voor de opdrachtgevers, maar zijn ons ervan bewust dat de ingreep in de omgeving ook van maatschappelijke waarde is. Daarmee dragen we ook een steentje bij aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Ingewikkelde projecten

Een moeizaam verlopend of ingewikkeld project tot een goed einde brengen? Griffioen Architecten heeft op dit gebied een uitstekende reputatie opgebouwd.
Zijn er veel verschillende partijen en belanghebbenden bij uw project betrokken? Griffioen Architecten verstaat de kunst om deze partijen naar een gezamenlijk gedragen oplossing te leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de gewenste eindkwaliteit.

Dat doen we niet alleen door de inzet van onze architectonische en bouwkundige kennis of onze bouwhistorische en stedenbouwkundige expertise. Dat doen we door open en helder met alle partijen te communiceren en die waarde om te zetten in creatieve en verrassende oplossingen.

BNA

Griffioen Architecten BV is actief lid van de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus (BNA) en deelnemer aan BNA-Onderzoek. Griffioen Architecten vindt het belangrijk om ruimte te bieden aan onderzoek, begeleiding en nieuwe ideeën van jonge architecten en studenten een kans te geven.